Translate

sunnuntai 29. huhtikuuta 2012

Nomorhamphus ebrardtii

Naaras. Female.

Koiras. Male.
Koiras. Male

Pari. Pair (Ebrardt`s Halfbeak)

Koiras. Male.
KOUKKUNOKKAKALAT (Nomorhamphus) PÄHKINÄNKUORESSA:
Alkuperä: Indonesia, Sulawesi, useita endeemisiä lajeja
Koko aikuisena: Kokonaismitta (TL), naaras 10cm, koiras 6cm.
Akvaarion vähimmäiskoko: 75L. Ui kaikissa akvaarion osissa. n. 5 kalaa/100L.
pH: 6-7. Pehmeä vesi suotavaa.
Lämpötila: 24-29 Celsiusta.
Elinikä: 3-5 vuotta.
Sukupuolierot: Naaras on yleensä väritön.
Kutu: Aloittaa lisääntymisen 6 kuukauden iässä. Synnyttävä kala.
Sopeutuvuus muiden kalojen kanssa: Ongelmatonta.
Sopeutuvuus oman lajin kanssa: Koiraat voivat olla aggressiivisia toisilleen.
Ravinto: Lihansyöjä, elävä ja pakastettu ruoka, myös kuivaruoat kelpaavat
Muuta: Akvaariossa on oltava korkea happipitoisuus ja kasvillisuus. Hyppäävä laji.


Puolinokkakaloja (Hemirhamphidae) tunnetaan yli 100 lajia. Johnny Jensenillä on joitakin lajeja kuvattuna hienossa galleriassaan. Makeassa vedessä elävistä lajeista jotkut ovat varsin mielenkiintoisia akvaristin kannalta. Tässä kuvattu laji on hankittu vuonna 2011 Aasiasta saapuneesta tukkuerästä (10kpl, joista vain yksi oli naaras). Englantilaisen tohtori Neale Monksin jo internetistä poistuneilta sivuilta saattoi tunnistaa näitä tällä sivulla kuvattuja kaloja nimettynä Normorhamphus ebrardtiiksi. Markku Varjon Akvaariokalat-kirjassa (2007) on kuvattu punaeväpainijakala (Dermogenys ebrardtii), joka myös on hyvin lähellä näitä kaloja. En ole opiskellut iktyologiaa ja haluaisin näille kaloille tietysti varman tunnistuksen.

Puolinokkakalojen hinnat akvaarioliikkeissä vaihtelevat suuresti. Useimpien lajien hinnat mahtuvat haarukkaan 5-20 euroa. Kalat ovat liikkeissä usein jo aikuisia, mikä viittaa siihen, että ne ovat luonnosta pyydettyjä.

Nomorhamphus ebrardtii, jota joskus nimitetään punaeväpainijakalaksi, on ilmeisesti Indonesiasta kotoisin oleva laji. Suomenkielinen nimi viittaa koiraiden kirkkaanpunaisiin eviin ja painiminen liittyy näiden valtataisteluihin. Painiminen koiraiden kesken ei ole vaarallista ja sitä on mielenkiintoista seurata. Toki akvaariossa olisi oltava riittävästi kasveja, jotta heikommat yksilöt voisivat tarvittaessa piiloutua. Laji jää melko pieneksi. Naaraat ovat hyvin värittömiä, mutta kasvavat koiraita suuremmiksi, noin kymmensenttisiksi. Koiras jää 6-7 sentin mittaiseksi. Koiraan peräevän etuosa on muuttunut paritteluelimeksi.

Ebrardtiin akvaarion tulisi olla vähintään noin 100-litrainen. Lämpötilan suhteen laji ei ole kovin herkkä ja se voi olla jotain väliltä 24-29 Celsiusta. Myöskään akvaarion vesiarvot eivät ole kovin olennaisia, mutta pehmeä ja hapan vesi olisi suotavaa. Veden happipitoisuuden tulisi kuitenkin olla korkea sekä veden puhdasta. Käytännössä riittävä pintavedenkierto takaa hapen riittävyyden.

Monet koukkunokka- ja painijakalat ovat puhtaasti pintakaloja. N. ebrardtii ei kuitenkaan ole varsinainen pintakala. Suuressa populaatiossa jotkut yksilöt ovat koko ajan pinnalla, mutta tämä johtuu enemmänkin reviirirajoista. Ebrardtii oleilee enimmäkseen siinä osassa akvaariota, missä ruokaa on parhaiten tarjolla.

Punaeväpainijakala on petokala ja se syö hyvin kaupallisia kalanruokia. Sille voi antaa myös artemiaa, surviaisia ja katkaravunpaloja. Hyvin pienet kalat (esim. jotkin rasbora-lajit) voivat päätyä sen ruokalistalle. Lajia voi silti pitää hyvin lähes missä tahansa seura-akvaariossa. Akvaariokalana ebrardtii on melko rohkea, eikä pelkää yleensä silmäparia lasin takana tai esimerkiksi kameraa. Toisaalta kala voi hypätä varsin korkealle, joten esimerkiksi haavittaessa on syytä noudattaa varovaisuutta.

Muutaman viikon ikäinen poikanen. This baby is two weeks old.

48 päivän ikäinen. Age 48 days.

Puoli tuntia syntymästä. 30 minutes old.

Ebrardtii-pariskunta Ebrardtii pair
15 minuutin ikäinen poikanen. Naaraan kantoaika oli 21 vuorokautta. Poikasen  kokonaispituus  18mm.
15 minutes old baby ebrardtii. Pregnancy lasted 21 days and the baby is 18mm long.

Juuri syntyneet poikaset uivat pinnassa.
After the birth, babies swim on the surface.Raskaana oleva naaras. Pregnant female.
Erityisen mielenkiintoiseksi ebrardtiin tekee sen lisääntyminen. Kala nimittäin synnyttää eläviä poikasia. Naaraan kantoaika on yleensä 21-26 vuorokautta. Poikasia syntyy kerrallaan 7-30 kappaletta ja ne syövät heti synnyttyään samoja ruokia kuin aikuisetkin yksilöt. Mitä suurikokoisempi ja vanhempi naaras on, sitä suurempia ovat poikueet. Naaras voi tuottaa 300-400 poikasta vuodessa. Erityisen hyvin kalat kasvavat vastakuoriutuneilla artemiantoukilla ruokittuna. Vaikeutena poikasien kasvatuksessa on lähinnä se, että aikuiset yksilöt syövät poikasia. Poikaset kannattaakin kerätä akvaarion pinnalta heti synnyttyään ja kasvattaa omassa altaassaan. Kun "laskettu aika" lähestyy, on syytä varmistua siitä, että akvaarion pinnalla on riittävästi suojaavaa kasvillisuutta. Synnytys tapahtuu usein pimeään aikaan. Vastasyntynyt poikanen on noin 1,5cm pitkä ja parissa kuukaudessa se kasvaa noin nelisenttiseksi. Toisinaan poikaset syntyvät "keskosina". Silloin synnytys tapahtuu ennen aikojaan ja poikaset ovat vain puolet normaalin poikasen syntymäpituudesta. Myös kuolleisuus voi tällöin olla suurempaa.

Kuvassa on täysikasvuinen kokonaispituudeltaan kymmensenttinen naaras ja sen alapuolella  altaan dominoiva koiras, jonka pituus on vain puolet  naaraan mitasta. Koiras viettää kaiken aikansa kuvassa näkyvässä paikassa naaraan alapuolella ja tekee leuoillaan liikkeitä, joiden tarkoitus on hämärän peitossa.
A pair of ebrardt`s halfbeak. The Female is about 10 cm long.
Neljän kuukauden ikäinen naaras juuri sukukypsyyden kynnyksellä. Pituutta on kertynyt 60mm.
Four months old Nomorhamphus ebrardtii female 60mm.


Lähde: Varjo: Akvaariokalat


Kaksi koirasta "painii".
Two males "wrestling".

Nomorhamphus ebrardtii, Ebrardt`s Halfbeak
Halfbeaks (Hemirhamphidae) are known for more than 100 species. Johnny Jensen has some of the species described in his fancy gallery. Species living in fresh water, are quite interesting in terms of aquarists. Species described here have been acquired in 2011 from Asia (10 pieces, of which only one was a female).

Halfbeak prices in trade vary greatly. Prices for most species are 5-20 euros. The fish in trade are often mature, suggesting that they are wild captured.

Nomorhamphus ebrardtii comes from Indonesia. Males use to ”wrestle” and form some kind of pecking order. Wrestling among males is not dangerous and is interesting to watch. Of course, the aquarium should be planted for the weaker individuals to hide if necessary. These species are fairly small. The females are colorless, but grow larger, about ten centimeters. Males will remain with 6-7 centimeters in length.

Ebrardtii aquarium should be at least about 100 liters. In terms of the temperature ebrardtii is not very sensitive and it may be something between 25-28 Celsius. Similarly, the aquarium water values are not very important. Fish have been treated successfully in a normal soft water. Oxygen concentration should be high, and water purity. In practice, adequate surface water circulation ensures the adequacy of oxygen.

In a large population, some individuals are all the time on the surface, but it is because of territorial boundaries. N.ebrardtii resides mostly in the part of the aquarium, where the food is plentiful.

Ebrardtii is a predator and will eat any commercial fish food. It can also be given Artemia, bloodworms and chopped shrimps. Very small fish (eg, some of the Rasbora species) could end up in the food list. The species can still be a part of almost any community aquariums. N. ebrardtii is quite bold, and not afraid of pairs of eyes behind the glass, for example, or the camera. On the other hand the fish can jump quite high, so capture them with caution.

Ebrardtii is a livebearer and ovoviviparous. Pregnancy lasts 21-26 (usually 24-25) days. Female gives birth to 7-30 babies. Older and larger females are more productive. Babies eat the same food as adults though food must be smaller in size. In one year a single female can produce up to 400 babies. The best food for fry is Artemia nauplii. Adults eat babies, so it is advisable to keep floating plants in aquarium and collect babies immediately after the birth. Usually birth takes place during dark hours. Newly born baby ebrardtii is 15mm long and it grows fast. After two months it can be four centimetres long. After that it can be released to main aquarium among its parents. If the female is giving birth prematurely baby fish are usually weaker and smaller in size. Then the mortality is quite high, but usually growing fry is not problematic and mortality is very low.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti